NeuroCare icon 20180720

ORIGIN NeuroCare - program specjalistycznej rehabilitacji i terapii dla osób dotkniętych schorzeniami neurologicznymi.
W ramach programu oferowane są specjalistyczne programy w chorobie Parkinsona, stwardnieniu rozsianym (SM), w przypadku guza mózgu, po udarze lub urazie mózgu, w przypadku zaburzeń mowy, zaburzeń połykania, zaburzeń erekcji, nietrzymania moczu, dla osób przed i po mastektomii, dla osób w depresji.
Program przewiduje rehabilitację i leczenie stacjonarne oraz dzienne, a także kontynuację terapii rozpoczętej w innych placówkach z jej rozszerzeniem, zgodnie z zaleceniami specjalistów ORIGIN.

Program oferowany jest/będzie w:
CENTRUM ORIGIN OTWOCK - zapraszamy do korzystania z usług Centrum
CENTRUM ORIGIN KRAKÓW - jesień 2020

 

SPECJALISTYCZNE PROGRAMY ORIGIN NeuroCare:


PÓŹNA REHABILITACJA
PO UDARZE MÓZGU
NC RUM

 • 3-tygodniowy program dla osób po udarze mózgu
 • Diagnostyka wstępna
 • Indywidualna lub grupowa terapia neurologopedyczna
 •  Wirtualna Rzeczywistość
 • Terapia neuropsychologiczna
 • Klasyczna fizjoterapia oraz fizykoterapia w sali wieloosobowej
 • Fizjoterapia z wykorzystaniem urządzeń balansujących, wibrujących i posturograficznych
 • Kinezyterapia indywidualna
 • Terapia zajęciowa ukierunkowana na poprawę wykonywanych czynności życia codziennego
 • Rehabilitacyjna terapia wspomagająca i zapewniony dostęp do zajęć fakultatywnych programów terapeutycznych
 • Ocena skuteczności rehabilitacji przez specjalistów Origin i rekomendacja dalszego postępowania na zakończenie programu
 • Oferujemy również 3 tygodniową rehabilitację poudarową wczesną 

REHABILITACJA PO UDARZE PÓŁKULI NIEDOMINUJĄCEJ MÓZGU
Z ZESPOŁEM POMIJANIA
NC RUPN

 • Program przeznaczony dla osób po udarze półkuli niedominującej mózgu z zespołem pomijania i niedowładem połowiczym lewostronnym
 • Zakres rehabilitacji jak w programie  NC RUM, ale dotyczy głównie niedowładnej lewej połowy ciała
 • Specjalnie przystosowany pokój 
 • Treningi funkcjonalne i motywacyjne
 • Terapia zajęciowa celowana
 • Zabiegi fizykalne
 • Masaże
 • Ewaluacja końcowa przeprowadzona przez specjalistów Origin

REHABILITACJA PO URAZIE
RDZENIA KRĘGOWEGO
NC URK

 • 3-tygodniowa stacjonarna rehabilitacja pourazowa
 • Treningi funkcjonalne, praca manualna
 • Treningi motywacyjne w terapii psychologicznej
 • Praca w zakresie funkcji precyzyjnych poprzez terapię zajęciową
 • Zabiegi fizykalne
 • Codzienne masaże lecznicze i odbarczające
 • Dodatkowo możliwość korzystania z zajęć fakultatywnych w formie programów terapeutycznych
 • Ocena rzeczywistego stanu pacjenta z instruktażem dalszego postępowania przygotowane przez interdyscyplinarny zespół Origin

TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU
NTM

 • 5-dniowy program rehabilitacji urologicznej przeznaczony dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku
 • Diagnostyka wraz z badaniami laboratoryjnymi
 • Opieka lekarzy specjalistów, pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów oraz psychologów
 • Wdrożenie dzienniczka mikcji i indywidualnej siatki diagnostycznej, dobór produktów chłonnych
 • Program edukacyjno-szkoleniowy z zakresu anatomii i fizjologii, doboru środków pielęgnacyjnych, nauki prawidłowego oddychania, odżywiania i przyjmowania płynów, mikcji na żądanie
 • Nowoczesna rehabilitacja z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń do treningu mięśni Kegla
 • Fizykoterapia, treningi siłowe, treningi relaksacyjne w sali Snoezelen
 • Podsumowujący raport interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
 • Dyskretne środowisko

TERAPIA AFAZJI
NC AFAZJA

 • Terapia z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzona pod kontrolą zespołu neurorehabilitacyjnego, przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami mowy spowodowanymi udarem lub urazem mózgu
 • Wnikliwa diagnostyka
 • Indywidualna, codzienna praca z logopedą i/lub psychologiem
 • Indywidualna terapia psychologiczna systemem RehaCom
 • Grupowa terapia zajęciowa oraz ruchowa
 • Raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin

PROGRAM DLA OSÓB Z PROBLEMAMI NEUROPSYCHOLOGICZNYMI
NC TN

 • Program przeznaczony dla osób z problemami neuropsychologicznymi, takimi jak zaburzenia procesów poznawczych w następstwie chorób somatycznych, urazów czaszkowo-mózgowych, stwardnienia rozsianego, chorób neurodegeneracyjnych
 • Szczegółowa ocena funkcjonalna i neurologiczna przed rozpoczęciem rehabilitacji
 • Terapia indywidualna psychologiczna
 • Trenowanie pamięci
 • Terapia psychologiczna bodźcująca w grupie 2-4 osobowej
 • Zajęcia terapii sensorycznej w sali Snoezelen
 • Grupowy trening relaksacyjno-integracyjny 
 • Podsumowanie w postaci oceny stanu pacjenta przez  interdyscyplinarne konsylium terapeutyczne Origin wraz z zaleceniami do dalszego postępowania

ZABURZENIA MOWY I GŁOSU
NC NL

 • Program przeznaczony dla osób z zaburzeniami mowy (dyzartria, apraksja mowy, poporażenne zaburzenie artykulacji, jąkanie neurogenne, etc.) oraz zaburzeniami głosu (afonia, dysfonia)
 • Diagnostyka neurologopedyczna i neuropsychologiczna
 • Ocena neurologiczna
 • Terapia logopedyczna indywidualna oraz grupowa 2-4 osobowa
 • Terapia zajęciowa w grupie
 • Treningi relaksacyjno-integracyjne oraz pobyty w sali doświadczania świata Snoezelen
 • Konsylium terapeutyczne na zakończenie programu

TERAPIA DYSFAGII NEUROGENNEJ
DN

 • Program przeznaczony dla osób z zaburzeniami połykania w przebiegu chorób neurologicznych (udary, urazy czaszkowo-mózgowe, guzy mózgu, SM, itd.)
 • Terapia neurologopedyczna wspierana konsultacjami innych specjalistów (neurolog, neuropsycholog, fizjoterapeuta, dietetyk)
 • Treningi relaksacyjne
 • Oddziaływania terapeutyczne z wykorzystaniem terapii manualnej, kinesiotapingu oraz elektrostymulacji aparatem VocaSTIM-Master
 • Cotygodniowe ewaluacje specjalistycznego zespołu terapeutów Origin

PRZEZCZASZKOWA STYMULACJA MAGNETYCZNA
rTMS

 • Program terapeutyczny dla osób borykających się z depresja oraz łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i łagodnym otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera
 • Program oferowany w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym
 • Kwalifikacja zespołu specjalistów wraz z badaniami laboratoryjnymi
 • Terapia prowadzona przez neurofizjologa, wykorzystująca nowoczesne urządzenie rTMS
 • Masaże i treningi relaksacyjne
 • Terapia sensoryczna w sali Snoezelen
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, odżywiania, środków pielęgnacyjnych, sposobu ćwiczeń, sposobu komunikowania się
 • Terapia psychologiczna indywidualna
 • Dyskretne środowisko

REHABILITACJA PRZED MASTEKTOMIĄ
A1

 • 5-dniowy program przygotowania do mastektomii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym, prowadzony przez doświadczony zespół lekarzy i fizjoterapeutów
 • Terapia psychologiczna i relaksacyjna
 • Przygotowanie do radzenia sobie po operacji: ćwiczenia w obrębie kończyny górnej i części przyległych, ćwiczenia przeciwdziałające skracaniu mięśni i przykurczom stawów, ćwiczenia poprawiające  krążenie limfy i krwi, ćwiczenia wydolnościowe, korygujące wady postawy
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, prawidłowych czynności higienicznych
 • Instruktaż wykonywania autodrenażu limfatycznego
 • Trening pozycji ułożeniowych
 • Profilaktyka przeciwobrzękowa
 • Treningi w specjalnie przygotowanym mieszkaniu treningowym uczące radzenia sobie w czynnościach życia codziennego i samoopieki

REHABILITACJA PO MASTEKTOMII
A2

 • 10-dniowy program kompleksowej rehabilitacji pooperacyjnej prowadzony przez doświadczony zespół lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów
 • Program oferowany w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym
 • Program oferowany od 4-tej doby po operacji
 • Szkolenie służące radzeniu sobie po operacji: ćwiczenia w obrębie kończyny górnej i części przyległych, ćwiczenia wydolnościowe i korygujące wady postawy
 • Treningi relaksacyjne i terapia psychologiczna
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu doboru ubrań, prawidłowych czynności higienicznych
 • Instruktaż wykonywania autodrenażu limfatycznego
 • Trening pozycji ułożeniowych
 • Profilaktyka przeciwobrzękowa
 • Treningi w specjalnie przygotowanym mieszkaniu treningowym uczące radzenia sobie w czynnościach życia codziennego i samoopieki

TERAPIA ZABURZEŃ EREKCJI
ZABER

 • Program przeznaczony dla mężczyzn ze wszystkich grup wiekowych
 • Diagnostyka wraz z badaniami laboratoryjnymi
 • Rehabilitacja wykorzystująca specjalistyczne urządzenie do ćwiczeń mięśni dna miednicy oraz falę uderzeniową
 • Treningi siłowe oraz klasyczne zabiegi kinezyterapii i masaże
 • Opieka lekarzy specjalistów, pielęgniarek, opiekunów medycznych i fizjoterapeutów oraz psychologów
 • Warsztaty edukacyjne
 • Podsumowujący raport interdyscyplinarnego zespołu specjalistów
 • Dyskretne środowisko

POBYTY KILKUDNIOWE

 • Wygodne 1- i 2-osobowe pokoje o domowej atmosferze
 • Dobrze oznakowane łazienki, ułatwiające orientację nawet w nocy
 • 5 posiłków dziennie przygotowywanych na miejscu, zgodnie z zaleceniami dietetyka, serwowanych w dużej restauracji z tarasami na zewnątrz lub w pokoju
 • Internet bezprzewodowy i telewizja kablowa
 • Dostęp do programów relaksujących, ćwiczeń, gimnastyki i jogi bez dodatkowych opłat
 • Czytelnia z biblioteką, pokój telewizyjny
 • Dwa apartamenty rodzinne z aneksami kuchennymi (CENTRUM ORIGIN Otwock)
 • Pokój hydromasażu
 • Pokój relaksu Snoezelen (CENTRUM ORIGIN Otwock)
 • Doskonale wyposażony prywatny park umożliwiający spacery, relaks i ćwiczenia na wolnym powietrzu (CENTRUM ORIGIN Otwock)
 • Sąsiedztwo parku publicznego umożliwiającego dłuższe spacery

POBYTY DZIENNE

 • Możliwość zamówienia posiłków przygotowywanych na miejscu i zgodnie z zaleceniami dietetyka serwowanych w dużej restauracji z tarasami na zewnątrz
 • Bezpłatny internet bezprzewodowy
 • Dostęp do programów relaksujących, ćwiczeń, gimnastyki i jogi bez dodatkowych opłat
 • Możliwość korzystania z czytelni z biblioteką i pokoju telewizyjnego
 • Dostęp do doskonale wyposażonego parku umożliwiającego spacery, relaks i ćwiczenia na wolnym powietrzu (CENTRUM ORIGIN Otwock)
 • Pokój relaksu dla osób potrzebujących odpoczynku
 • Możliwość zamówienia osobistego opiekuna medycznego na czas pobytu dziennego w Centrum